Background image

Bachelor's Programme in Integrated Conservation of Built Environments

Basic information
Institution
Name of programme (original language)
Bebyggelseantikvariskt program
Cultural Heritage Area
Safeguarding and preservation
Programme description

Bebyggelseantikvariskt program ger kompetens för anställning inom det bebyggelseantikvariska verksamhetsfält som innebär undersökning, bedömning, åtgärdsförslag för, och intressebevakning kring, det byggda kulturarvet. Programmets övergripande syfte är att stärka befintliga bebyggelsemiljöers betydelse i samhällsplaneringen inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling. Därför ges frågor om samspelet mellan människa och miljö över tid en central ställning inom utbildningen. 

Bebyggelseantikvariskt program har från starten syftat till att möta komplexa samhällsutmaningar inklusive hållbarhetsrelaterade sådana. Utbildningen utgår från ett brett kulturvårdande perspektiv baserat på kunskapsintegration mellan humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner, med utblickar mot hantverkliga och tekniskt-naturvetenskapliga kunskapsfält, inom bebyggelseområdet. Utbildningen varvar teoretiska och tillämpande moment som ger studenten kontinuerliga tillfällen en att möta, diskutera och självständigt utveckla ett förhållningssätt till det bebyggelseantikvariska verksamhetsfältet.  
 
Bebyggelseantikvariskt program är med sitt tydliga resursperspektiv utformat för att möta de bebyggelserelaterade hållbarhetsutmaningar som samhället står inför, och är därmed ett tydligt uttryck för Göteborgs universitets ambitioner att möta de globala hållbarhetsmålen.  

Programmet är baserat på internationella deklarationer inom kulturarvsområdet, och ger yrkesförberedande utbildning för framförallt den svenska arbetsmarknaden. Programmet förbereder för studier på avancerad nivå i kulturvård och angränsande områden, och för utbildning på forskarnivå.  

Is the programme a joint degree programme?
No
Double degree
No
Joint delivery
No
Does the E&T programme lead to a formal qualification?
No
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Education format
Formal
Programme Type
Initial E&T
Academic degree
Bachelor
One time event or regular basis
Programme takes place on a regular basis
Frequency
Once every academic year
Last time it the programme took place (start date)
Number of annual graduates of the programme
20
Statistics / Formal status
Does the programme lead to a regulated profession?
No
Characterization of the E&T programme
Credit system
ECTS
Credit system
Higher education credits
ECTS credits
180.00
Student work load (hours)
40h
Duration
3.00
Years
Years
Study format
Full-time
Are there access requirements?
Yes
Teaching language
Swedish
Is there a mandatory (external) practical training?
Yes
Mode of delivery of education / training
Presence
Quality assurance obligations of the programme/institution
Yes
Tuition cost

None

Are grants available?
No