Background image

Bachelor´s Programme in Conservation of Cultural Heritage Objects

Basic information
Institution
Name of programme (original language)
Konservatorsprogrammet
Cultural Heritage Area
Safeguarding and preservation
Programme description

Programmet ger kompetens för anställning och yrkesutövning som konserveringstekniker på museer, institutioner samt inom den privata sektorn och syftar till att ge studenten nödvändiga kunskaper inom naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga ämnen så att det fysiska kulturarvet kan vårdas och bevaras på ett professionellt sätt. Kunskaper och färdigheter i aktiv och förebyggande konserveringsmetodik av föremål, interiörer och byggnadselement är en viktig del av yrkesförberedandet.


Utbildningen ger en successiv fördjupning genom teoretiska och tillämpande moment som varvas så att studenten ges kontinuerliga tillfällen att möta, diskutera och självständigt utveckla professionell praxis. Värderingsfrågor är en viktig del av detta.


Programmet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där naturvetenskap integreras med humanistiska/kulturvetenskapliga discipliner och är förberedande för studier på avancerad nivå. Utbildningen ger genom de två nivåerna tillsammans, 3 + 2 år, möjlighet till en masterexamen i enlighet med internationella riktlinjer,

Is the programme a joint degree programme?
No
Double degree
No
Joint delivery
No
Does the E&T programme lead to a formal qualification?
Yes
Name of the qualification (English)
Degree of Bachelor of Science with a major in Conservation with Specialization in Conservation of Cultural Heritage Objects
Name of the qualification (Original language)
Filosofie kandidatexamen i huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Education format
Formal
Programme Type
Initial E&T
Academic degree
Bachelor
One time event or regular basis
Programme takes place on a regular basis
Frequency
Once every academic year
Last time it the programme took place (start date)
Number of annual graduates of the programme
10
Statistics / Formal status
Does the programme lead to a regulated profession?
No
Characterization of the E&T programme
Credit system
ECTS
Credit system
Higher education credits
ECTS credits
180.00
Student work load (hours)
40h
Duration
3.00
Years
Years
Study format
Full-time
Are there access requirements?
Yes
Teaching language
Swedish
Is there a mandatory (external) practical training?
Yes
Mode of delivery of education / training
Presence
Quality assurance obligations of the programme/institution
Yes
Tuition cost

None

Are grants available?
No