Background image

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Fine Arts, Department of Conservation and Restoration of Cultural Proporties

Information
Name of institution / E&T provider (original language)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Institution type
Higher education institution
Country
Turkey
Address

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
(Gölbaşı Yerleşkesi) Bahçelievler Mahallesi 323/1 cadde. Gölbaşı/ANKARA
06830 Gölbaşı-Ankara-Turkiye/
Turkey

Geçmiş kültürlerin izini taşıyan maddi kalıntılar, üzerine geleceğimizi kurmakta olduğumuz tarihi gelişimi yansıtırlar. Kültür ve tarih mirasımızın kalıcılığını ve sürekliliğini tehdit eden faktörlere karşı bilimsel çalışmaların öz kaynağını oluşturan eserlerin korunması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin tarih mirası ile dünyada “koruma elemanları/ uzmanlarına”  en fazla ihtiyacı bulunan ülkelerden biri olduğu gerçeğinden hareketle kurulmuş olan Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, bu alanda teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülkemizde ve dünyadaki koruma etkinliklerini kuramsal ve teknik açılardan izleyip yorumlayabilen ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2013–2014 eğitim öğretim yılında öğrenci alımıyla başlatılan ve dört yıllık örgün eğitimin uygulandığı Bölümde seramik, çini, taş, metal, cam, tekstil, kâğıt, deri, ahşap, ikona, tuval resmi, duvar resmi, mozaik gibi taşınır ve/veya taşınmazlara ait arkeolojik ve etnografik nitelikteki sanat ve kültür varlıklarının korunması ve onarılması konusunda eğitim - öğretim verilerek, bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip koruma meslek elemanı (konservatör) yetiştirilmektedir.

Bölüm, eğitim – öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile iş birliği içinde bulunarak, taşınır, taşınmaz ve/veya taşınabilir nitelikteki eser, yapı ve yapı malzemelerinin korunmasına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirecek, araştırma ve uygulama projeleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamayı da bir görev addetmektedir.

Institution programs