Displaying 1 - 8 of 8

Bachelor´s Programme in Conservation of Cultural Heritage Objects

Cultural Heritage Area
Safeguarding and preservation
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
Duration
3.00
Years
Programmet ger kompetens för anställning och yrkesutövning som konserveringstekniker på museer, institutioner samt inom den privata sektorn och syftar till att ge studenten nödvändiga kunskaper inom naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga ämnen så att det fysiska kulturarvet kan vårdas och bevaras på ett professionellt sätt. Kunskaper och färdigheter i aktiv och förebyggande
Teaching language
Swedish

Bachelor's Programme in Integrated Conservation of Built Environments

Cultural Heritage Area
Safeguarding and preservation
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
Duration
3.00
Years
Bebyggelseantikvariskt program ger kompetens för anställning inom det bebyggelseantikvariska verksamhetsfält som innebär undersökning, bedömning, åtgärdsförslag för, och intressebevakning kring, det byggda kulturarvet. Programmets övergripande syfte är att stärka befintliga bebyggelsemiljöers betydelse i samhällsplaneringen inom ramen för en långsiktigt hållbar utveckling. Därför ges frågor om
Teaching language
Swedish

Conservation, Building Crafts

Cultural Heritage Area
Crafts and traditional knowledge
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
Duration
3.00
Years
Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård för yrkesverksamhet som bygghantverkare samt specialist med kompetens i frågor rörande hantverk och byggnadsvård. Kunskaper och färdigheter uppnås utifrån hantverksmässiga, funktionella, kulturhistoriska, ekologiska och hållbara utgångspunkter. Utbildningen är yrkesförberedande samt
Teaching language
Swedish

Conservation with Specialization in Conservation of Cultural Heritage Objects

Cultural Heritage Area
Crafts and traditional knowledge
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
The master's program in Conservation with Specialization in Conservation of Cultural Heritage Objects provides in-depth knowledge and skills in current science-based methods and approaches in the field of heritage conservation. The program is conducted in the subject of Conservation and rests on both scientific and humanistic foundations. It addresses sustainability aspects in relation to heritage
Teaching language
English

Garden and Landscape Craft

Cultural Heritage Area
Crafts and traditional knowledge
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
Duration
3.00
Years
Kort om programmet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är programmet där du kan utbilda dig till trädgårdsmästare och vara med och forma framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och växtkunskap. Om utbildningen På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning

Master of Science in Conservation

Cultural Heritage Area
Crafts and traditional knowledge
Institution
Gothenburg University
Education category (HE/VET/HE-VET)
Higher Education (HE)
Programme Type
Initial E&T
The Master's Program in Conservation will provide in-depth theoretical and practical knowledge and skills that prepare students for both studies at the postgraduate level, as well as professional activities in the field of conservation. The program is based on the field of integrated conservation of built environments. This field is cross-disciplinary by nature and represents possible in-depth
Teaching language
English

Window craft - traditional craft techniques

Cultural Heritage Area
Crafts and traditional knowledge
Knowledge
Safeguarding and preservation
Institution
Dacapo Mariestad
Education category (HE/VET/HE-VET)
Vocational Education and Training (VET)
Programme Type
Initial E&T
Duration
10.00
Months
With us, you get the opportunity to sharpen your skills in traditional window crafts. We prepare you for an industry where sustainability is increasingly focused. Today, it is not only private individuals who demand traditional craft techniques, but also owners of apartment buildings and churches. The window renovation area spans a wide area of ​​renovation of both "newer" windows (for example
Teaching language
Swedish